Ambientowego live act Władysława "Gudonisa" Komendarka w Klube New Deep w Warszawie.

Autor zdjęć: J. Jakubowski